Konfigürasyon Dayanak Noktası configuration baseline Detail
Konfigürasyon Kontrolü configuration control Detail
Konfigürasyon Kimliklendirme configuration identification Detail
Konfigürasyon Birimi (CI) configuration item (CI) Detail
Konfigürasyon Yönetimi configuration management Detail
Konfigürasyon Yönetim Veritabanı (CMDB) configuration management database (CMDB) Detail
Konfigürasyon Yönetim Sistemi (CMS) configuration management system (CMS) Detail
Konfigürasyon Kaydı configuration record Detail
Konfigürasyon Yapısı configuration structure Detail
Sürekli Hizmet İyileştirme (CSI) continual service improvement (CSI) Detail